Výsledky voleb a COVID-19

Pandemie koronaviru je bezesporu největším současným tématem. Proto nemůže být divu, že měla vliv i na výsledky krajských voleb.

Na následujícím obrázku je vidět vztah mezi počtem nakažených nemocí COVID-19 v den voleb a počtem hlasů pro jednotlivé strany. Kladná čísla značí, že strana měla větší úspěšnost v okresech s větším počtem nakažených. Záporná čísla naopak, že strana měla menší úspěšnost v okresech s větším počtem nakažených. Výsledky stran, jejichž hodnoty se blíží nule, nebyly podílem nakažených v okresech příliš ovlivněny.

Tato mapa znázorňuje počet nakažených v den voleb a zároveň vyhrávající strany v jednotlivých okresech. Najetím myší na mapu si můžete zobrazit podrobnější údaje.