Výsledky voleb dle věku občanů

Věk občanů, jak dále uvidíte, má velký vliv na celkové výsledky voleb a názory jednotlivých voličů. Nejspíše to bude způsobeno mentálním vývojem jedince, protože dvaceti letý kluk má zajisté odlišné životní priority od šedesáti letého seniora.

Zde vidíte tabulku, která ukazuje souvislost mezi rozložením věkových skupin v jednotlivých okresech a výsledky voleb. V případě kladných polí to může znamenat, že tato strana je pro tuto věkovou skupinu více zajímavá, a u záporných přesný opak. Můžeme si všimnout, že do tabulky jsme zahrnuli i věkové skupiny, které prozatím nejsou zůsobilí volit. Tyto údaje nám prozrazují, jaké volební zájmy mají například rodiny s dětmi.

Tento graf znázorňuje souvislost mezi věkem jednotlivých voličů a celkovými výsledky voleb. Vyšší hodnoty znamenají, že tyto strany měly větší úspěšnost v oblastech s vyšším průměrným věkem. Naopak nižší hodnoty znamenají, že strany mají větší úspěšnost v krajích s nižším průměrným věkem. Hodnoty blížící se nule znamenají, že tyto strany nebyly průměrným věkem tolik ovlivněny.

Interaktivní mapa, kde tmavost znázorňuje vyšší průměrný věk v oblasti. Jednotlivé ostíny barev označují vítězné strany pro jednotlivé okresy. Po přejetí myší po okrese se vám ukážou podrobnější informace