Výsledky krajských voleb dle mezd občanů

Mzdy a nezaměstnanost jsou vždy jedním z klíčovým faktorů, podle kterého jsou lidé spokojení, či ne, což může výrazně ovlivnit, které strany spíše volí.

Na následujícím grafu vidíme korelace úspěchů stran v krajích a počtu nezaměstnaných. Záporné hodnoty znamenají, že strana získávala hlasy spíše v krajích s malou nezaměstnaností, kladné naopak s velkou. Strany s přibližně nulovými hodnotami nebyly tímto příliš ovlivněny.

Na mapě jsou znázorněny kraje podle nezaměstnanosti. Odstín barvy určuje, která strana daný kraj vyhrála. Po najetí myší na kraj se zobrazí více informací.

Na grafu níže vidíme korelace úspěchů stran a průměrné mzdy. Hodnoty grafu fungují podobně jako výše.

Následuje podobná interaktivní mapa pro nezaměstnanost.